Skip to main content

Еластичність ОЧІКУВАНЬ

еластичність ОЧІКУВАНЬ
(elasticity of expectations) Ставлення пропорційного зміни очікуваного значення змінної до пропорційної зміни її поточного значення. Припустимо, що поточне значення змінної змінилося в результаті якого-небудь порушення рівноваги. Якщо еластичність очікувань менше 1, у людей є підстави припускати, що короткострокові зміни принаймні частково виявляться оборотними, тому ринок, найімовірніше, залишиться стабільним. Якщо еластичність очікувань фактично дорівнює 1, очікування є короткостроковими і кожна нова ситуація буде сприйматися як стабільна. Якщо еластичність очікувань перевищує 1, короткострокові зміни народжують припущення про подальші зміни в тому ж напрямку, що може призводити до штучного роздування ситуацій та робить ринки нестабільними.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.