Skip to main content

ЕФЕКТИВНЕ РОЗПОДІЛ / РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ

ЕФЕКТИВНЕ РОЗПОДІЛ / РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ
(efficient resource allocation) Ситуація, коли перерозподіл наявних ресурсів на користь досягнення однієї мети неможливо без шкоди для іншої. Принцип ефективного розподілу ресурсів застосуємо до тих, які є в наявності у окремої людини, фірми або держави. Якщо індивід здатний отримати вигоду від перерозподілу видатків між товарами і послугами, значить, розміщення його ресурсів неефективно. Якщо фірма в стані перерозподілити ресурси з метою досягнення ще однієї мети, наприклад збільшення прибутку, не обмежуючи себе в досягненні інших цілей, наприклад розширення своєї діяльності, що існує в ній розподіл ресурсів є неефективним.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.