Skip to main content

Доза ефективна колективна

міра колективного ризику виникнення стохастичних ефектів опромінення; вона дорівнює сумі індивідуальних ефективних доз. Одиниця ефективної колективної дози - людино-зіверт (чол. -Зв).

EdwART. Словник термінів МНС 2010