Skip to main content

ЕКЮ

ЕКЮ
(Ecu) Див.: Європейська валютна одиниця (European Currency Unit) .

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 2000.

ЕКЮ
(від франц. ecu - гербовий щит, що зображав на золотих монетах) 1) грошова одиниця, що лежить в основі європейської валютної системи, введена в обіг в 1979 р Вартість цієї грошової одиниці, її курс по відношенню до інших валют визначається по "кошику валют" країн, що входять до Європейського співтовариства, тобто як деяка середня (середньозважена) величина, що залежить від вартості і питомої частки валют, представлених в "кошику". Курс ЕКЮ по відношенню до німецької марки приблизно дорівнює двом маркам. Відповідно до рішення Маастрихтського договору ЕКЮ буде в подальшому повністю самостійною валютою; синонім - євро; 2) старовинна золота і срібна французька монета, карбована з XIII в. Вилучена з обігу в 1834 р, але її назва збереглася на пятіфранко-вих монетах.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.