Skip to main content

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ

ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ
(industrial economics) Аспекти економіки, пов'язані з організацією виробничої діяльності. Економіка розглядає чинники, що визначають які види діяльності координуються всередині фірм і які - за допомогою ринків; проблеми, пов'язані із забезпеченням стимулів всередині фірм з метою подолання проблеми "принципал-агент"; відношення між структурою галузей і їх діяльністю; а також державне регулювання монополій, злиття і конкуренції. "Нова економіка" пов'язана із застосуванням теорії ігор до формального моделювання організації виробничої діяльності.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.