Skip to main content

Економічної теорії ДОБРОБУТУ

економічної теорії ДОБРОБУТУ
(welfare economics) Область економічної науки, яка розглядає вплив економічної діяльності на добробут. Вона включає моделювання поведінки індивідів або сімей на основі функцій корисності; критерії ефективності, включаючи оптимальність по Парето (Pareto-optimality) і концепції про "другому кращому" (second-best); критерії того, чи є ці зміни вигідними для економіки; міркування про те, як розподіл доходу впливає на суспільний добробут, і, нарешті, аналіз витрат і результатів (cost-benefit analysis), включаючи зовнішні ефекти економічної діяльності (externalities). Економічна теорія добробуту в значній мірі збігається з нормативної економічною теорією: на відміну від цілей економічної діяльності вона не включає вивчення інститутів держави добробуту.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.