Skip to main content

Економічної теорії ПРОПОЗИЦІЇ

економічної теорії пРОПОЗИЦІЇ
(supply-side economics) Теорія, згідно з якою реальне зростання в економіці навіть в короткостроковому плані і майже повністю в довгостроковому плані в основному залежить від факторів, що впливають на пропозицію, а нема на ефективний попит (effective demand). Заходи щодо стимулювання еко ого зростання, що випливають з економічної теорії пропозиції, можуть включати, наприклад, реформування податкової системи для заохочення інвестицій та інновацій, перегляд всіляких обмежень, вдосконалення інфраструктури транспорту і зв'язку, краще навчання і підвищення мобільності безробітних, реформування системи соціального забезпечення з метою заохочення пропозиції робочої сили . Це протилежно твердженням кейнсіанської (keynesian) теорії, згідно з якою основним фактором, що впливає на економічне зростання, є уро ень ефективного попиту.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.