Skip to main content

ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЗОНАНС

ЕКОЛОГІЧНИЙ РЕЗОНАНС
явище, що викликає критичну ситуацію шляхом накладення впливу несприятливого (наприклад, токсичного) фактора на природні коливання екологічних характеристик. При цьому криза досягається при значеннях нижчих, ніж встановлені в лабораторних дослідах.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.