Skip to main content

Екологічний словник

ХАРЧУВАННЯ осмотичного

ХАРЧУВАННЯ осмотичного см. в ст. Харчування екзогенне . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
НЕСПРИЯТЛИВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА
НЕСПРИЯТЛИВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА
НЕСПРИЯТЛИВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА (ЛИС) явища в навколишньому середовищі, які становлять небезпеку для людини і його господарської діяльності. ЛИС можуть мати причини як природного характеру, так і бути спровокованими людиною. У свою чергу ЛИС можуть викликати аварії техногенного характеру. Розрізняють такі ЛИС: космічні (сонячна активність, магнітні бурі, падіння метеоритів і ін.
НЕСПРИЯТЛИВІ Метеорологічні умови
НЕСПРИЯТЛИВІ Метеорологічні умови
НЕСПРИЯТЛИВІ Метеорологічні умови метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих (забруднюючих) речовин в приземному шарі атмосферного повітря (закон "Про охорону атмосферного повітря". ) EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки.
Еолові відклади
Еолові відклади
Еолові відклади материнська порода, перенесена в дане місце вітром (деякі леси [лесси], піски). Формуються в основному за рахунок піщаних відкладень, морського, дельтового, алювіального, пролювіальних, озерного та флювіогляціоіного генезису. Лес характеризується вкрай родючим грунтом (наприклад, родючі грунти в дельтах великих річок - Нілу, Міссісіпі, Амазонки, Волги, Дунаю і ін.
Аерації
Аерації
Аерації (франц. Aeration, від грец. Aer - повітря), 1) природне (різними грунтовими організмами) або штучне (людиною) насичення водойм, грунту атмосферним повітрям ; газовий обмін між цими середовищами і атмосферою; 2) процес хімічного впливу на об'єкт. Аерацію часто використовується як спосіб ліквідації заморів і інтоксикації водойм.
Аеробних
Аеробних
Аеробних існуючий або протікає в присутності кисню (організм, процес і т. д.) Екологічний словник, 2001. .
АЕРОЗОЛЬ
АЕРОЗОЛЬ
Аерозоль (від грец. Аеr - повітря і німий. Sol - розчин) - система газу зі зваженими в ньому твердими і рідкими частками. Природними аерозолями є туман, повітря, насичене пилком рослин, запорошене повітря. Дуже шкідливі технічні аерозолі - з радіоактивними речовинами, потім Кремнеземні, свинцева, хромова пил і ін.
Аерозольні упаковки
Аерозольні упаковки
Аерозольні упаковки балончики з фарбами, лаками, дезодорантами, препаратами та ін., Що знаходяться під тиском і дозовано розпорошувати. Зручність А. у. стало причиною їх широкого поширення у всьому світі. У 70-і рр. стало відомо, що містяться в А. у. фреони (хлорфторвуглеці, ХФУ) викликають руйнування озонового шару атмосфери.
Аерокосмічний МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аерокосмічний МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аерокосмічний МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ варіант дистанційних методів дослідження, система методів вивчення властивостей ландшафтів і їх змін з використанням вертольотів, літаків, пілотованих космічних кораблів, орбітальних станцій і спеціальних космічних апаратів, про снащенних, як правило, різноманітної знімальною апаратурою.
АЕРОТАКСАЦІЯ
АЕРОТАКСАЦІЯ
АЕРОТАКСАЦІЯ [від гр. aer - повітря і лат. taxatio - оцінка] - якісна і кількісна оцінка природних ресурсів (гл. обр., ліси) з літальних апаратів шляхом окомірного їх визначення або аналізу аерофотознімків. Екологічний словник, 2001. .
Аеротенків
Аеротенків
Аеротенків спорудження для біологічного очищення стічних вод, що представляє собою резервуар, що містить аеробні мікроорганізми і продувається повітрям. Екологічний словник, 2001. .
СТАРІННЯ СТАВКА
СТАРІННЯ СТАВКА
СТАРІННЯ СТАВКА заболочування і заростання ложа ставка. Один із прикладів сукцессии . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
СІЛЬСЬКО-МІСЬКИЙ континуум
СІЛЬСЬКО-МІСЬКИЙ континуум
СІЛЬСЬКО-МІСЬКИЙ континуум відсутність соціальної і фізично простий чіткої (в тому числі екологічної) дихотомії (межі) міста і села. Сільсько-міською континуум спостерігається в високорозвинених країнах, особливо в Західній Європі, Північній Америці. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії.
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей (Земельний кодекс Української РСР.) EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010 Землі сільськогосподарського призначення землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей (Земельний кодекс Української РСР).
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ В МІСТАХ, СЕЛИЩАХ, СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ - ріллі, сади, виноградники, городи, сінокоси, пасовища (Земельний кодекс Української РСР). Екологічний словник, 2001. Землі сільськогосподарського використання в містах, селищах, сільських населених пунктах ріллі, сади, виноградники, городи, сінокоси, пасовища (Земельний кодекс Української РСР).
Популяція АГРОЦЕНОТІЧЕСКАЯ
Популяція АГРОЦЕНОТІЧЕСКАЯ
Популяція АГРОЦЕНОТІЧЕСКАЯ сукупність особин культурного виду або сорту в агроценозах. В межах виду розрізняють популяції агроценотіческіе односортових і генотипические багатосортові. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.
Агробіогеоценози
Агробіогеоценози
Агробіогеоценози см. агробіоценози . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. агробіогеоценози однорідний ділянку агроекосистеми (сівозміна, посів багаторічних трав і т. Д.), Який включає агроценоз (культурні рослини, бур'яни, фауну, в тому числі грунтову, водорості, гриби та інші мікроорганізми) і умови середовища.
Агролісомеліорація
Агролісомеліорація
Агролісомеліорації система лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення грунтово-гідрологічних і кліматичних умов місцевості, що роблять її більш сприятливою для ведення сільського господарства. Основні напрямки А. - степове лісорозведення, вирощування полі- та грунтозахисних лісових смуг, закріплення пісків, поліпшення пасовищ, залісення сильно деградованих земель.
Агромеліорацію
Агромеліорацію
Агромеліорацію сукупність організаційно господарських і технічних заходів для оптимізації ґрунтових, гідрологічних і кліматичних умов в агроекосистемах з метою підвищення їх біологічної продукції - врожаю сільськогосподарських культур і виходу продуктів тваринництва. Розрізняють гідромеліорацію, агролісомеліорації, хімічну меліорацію, культуртехнічні роботи.
СЛУЖБА агрометеорологічних
СЛУЖБА агрометеорологічних
СЛУЖБА агрометеорологічних служба контролю природних і антропогенних змін стану кліматичних умов для вирощування сільськогосподарських культур; метеослужба в інтересах сільського господарства. Обов'язки агрометеорологічного служби в СРСР покладено на Держкомгідромет. Екологічний енциклопедичний словник.
Агрофітоценозів
Агрофітоценозів
Агрофітоценозів (від агро ... і фітоценоз) , земна поверхня, зайнята спільнотою культурних рослин (посівами або плантаціями). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. агрофітоценозів сукупність культурних і бур'янів в межах однорідної ділянки агроекосистеми (зазвичай одного поля), що використовується в єдиному господарському режимі (сівозміна, система добрив і захисту рослин).