Skip to main content

Екологічний словник

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ

МІНЕРАЛЬНІ вОДИ підземні води, що характеризуються підвищеним вмістом деяких біологічно активних компонентів (СО 2 , сірководню, брому та ін.) і володіють певними фізико-хімічні властивості (температура, хімічний склад, радіоактивність і т . п.), які п озволяет використовувати їх в лікувальних цілях.
ФАКТИЧНИЙ АРЕАЛ
ФАКТИЧНИЙ АРЕАЛ
ФАКТИЧНИЙ АРЕАЛ см. Ареал сінекологіческій . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
ФАКТИЧНА МИТТЄВА ПИТОМА СМЕРТНІСТЬ
ФАКТИЧНА МИТТЄВА ПИТОМА СМЕРТНІСТЬ
ФАКТИЧНА МИТТЄВА ПИТОМА СМЕРТНІСТЬ см. в ст. Питома фактична миттєва швидкість збільшення популяції . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
ГОСТРІ дози ОПРОМІНЕННЯ
ГОСТРІ дози ОПРОМІНЕННЯ
ГОСТРІ дози ОПРОМІНЕННЯ дози радіації, одержувані організмом за короткий час (хвилини або години) і часто призводять до летального результату. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
ГОСТРА ІНТОКСИКАЦІЯ
ГОСТРА ІНТОКСИКАЦІЯ
ГОСТРА ІНТОКСИКАЦІЯ результат одноразового або короткочасного впливу отрути на організм протягом обмеженого періоду; зазвичай проявляється клінічно. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
Пристосованість
Пристосованість
Пристосованість здатність організму до адаптації відповідно до змін умов навколишнього середовища. Для особин пристосованість відбувається за допомогою морфофизиологических і поведінкових і змін в межах норми реакції, для популяції за допомогою виникнення в процесі еволюції нових пристосувань. Екологічний енциклопедичний словник.
СИНДРОМ АДАПТАЦІЙНИЙ
СИНДРОМ АДАПТАЦІЙНИЙ
СИНДРОМ АДАПТАЦІЙНИЙ сукупність загальних змін, що характеризують реакцію організму на стресову дію зовнішніх чинників. Див. Також Стрес . Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
АДАПТИВНИЙ ПІДХІД
АДАПТИВНИЙ ПІДХІД
АДАПТИВНИЙ ПІДХІД (в сільському господарстві, А. п.) - система отримання сільськогосподарської продукції, що забезпечує максимальну окупність біологічної продукцією кожної одиниці введеної в агроекосистем антропогенної енергії . При А. п. Підбираються сорти культурних рослин і породи сільськогосподарських тварин, найбільш відповідні грунтово-кліматичних умов району.
Адаптивна система землеробства
Адаптивна система землеробства
Адаптивна система землеробства елемент адаптивного підходу, найбільш екологічний та економічний варіант використання ресурсів грунту при максимальному розкритті її біологічного потенціалу і зменшення вкладень антропогенної енергії. Основу А. с. з. складають: сівозміна зі збалансованим співвідношенням почворазрушающіх і почвовосстанавлівающіх культур; мінімізована обробка грунту (від глибокого безвідвального розпушування до посіву в стерню); екологічно орієнтована система застосування органічних
Пристосувальнихмеханізмів
Пристосувальнихмеханізмів
Пристосувальнихмеханізмів механізм (зміна поведінки, морфологич. Перебудови і т. П.), За допомогою якого організм, популяція або спільнота пристосовується до змінених умов середовища. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.
РЕАКЦІЯ АДАПТИВНА
РЕАКЦІЯ АДАПТИВНА
РЕАКЦІЯ АДАПТИВНА дивергенція видів, пов'язана з їх пристосуванням до більшої або меншої гамі екологічних умов . Виявляється, наприклад, у вигляді демотічеськие радіальності (наявності у виду ценопопуляций , що знаходяться в біоценозах різних формацій і, отже, відчувають вплив різних наборів биоценотических факторів), по Бикову (1976).
Адаптивна селекція
Адаптивна селекція
Адаптивна селекція виведення сортів культурних рослин і порід сільськогосподарських тварин, що володіють високим адаптивним потенціалом. Дж. Ацці назвав такі сорти сортами-трудівниками і протиставив їх сортам-рекордсменів. Підвищення адаптивного потенціалу було основою "народної селекції", при якій не ставилося завдання отримання рекордних урожаїв, а цінувалася стійкість рослин до несприятливих кліматичних умов і хвороб.
Пристосувальних ОЗНАКИ
Пристосувальних ОЗНАКИ
Пристосувальних ОЗНАКИ спадкові ознаки організмів, що відповідають тій чи іншій особливості їх звичайного середовища проживання. Сприяють життя організму в цьому середовищі. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
СИСТЕМА АДАПТИВНА
СИСТЕМА АДАПТИВНА
СИСТЕМА АДАПТИВНА система (технічна або жива), здатна пристосовуватися як до мінливих умов навколишнього середовища, так і до різних відхилень від норми в ній самій. В основі системи адаптивної лежать зворотні зв'язки, підтримка яких здійснюється за допомогою відповідних механізмів (наприклад, обмін речовиною, енергією та інформацією між системою і навколишнім середовищем, трофічні зв'язки між популяціями в межах біоценозу і ін.
Звикання до отрут
Звикання до отрут
Звикання до отрут результат індивідуальної пристосованості та відбору організмів з підвищеною стійкістю до даного токсиканту або групі подібних отруйних речовин. Чи не сприйнятливими до сильнодіючих отрут стали понад 200 видів наземних (переважно комахи) і водних (деякі молюски) тварин. Екологічний енциклопедичний словник.
Підгодовування
Підгодовування
Підгодовування викладання їжі для залучення диких тварин (для видобутку або спец. Спостереження). Пор. Підживлення (1). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
Прилеглої території
Прилеглої території
Прилеглої території територія, безпосередньо примикає до кордонів будівлі, споруди, огорожі, до будівельного майданчика, об'єктам торгівлі, реклами та іншим об'єктам, що перебувають у власності, володінні, оренді, на балансі у юридичних або фізичних осіб (Постанова Уряду Москви від 9 листопада 1999 р N 1018 "Про затвердження Правил санітарного утримання територій, організації збирання та забезпечення чистоти і порядку в м Москві".
Поїдання кормів
Поїдання кормів
Поїдання кормів ступінь переваги тваринами кормів того чи іншого виду або їх сукупності в процесі харчування (оцінюється в балах). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989. .
ОБОРОТНІ ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩА
ОБОРОТНІ ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩА
ОБОРОТНІ ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩА зміна к. -л. компонентів середовища, їх властивостей або сукупності, які можуть бути компенсовані в ході самовідновлення екосистем. Екологічний словник, 2001. Зворотні зміни середовища зміна к. -л. компонентів середовища, їх властивостей або сукупності, які можуть бути компенсовані в ході самовідновлення екосистем.
Обростання
Обростання
Обростання біообростання, співтовариства організмів, що селяться на живих або мертвих субстратах в товщі води. Це двостулкові молюски (наприклад, дрейссени, мідії, тередові), вусоногі раки, поліхети, макрофіти і інші. Термін запропонований Е. Гентшелем (1930). Див. Також Гострим тварини . Екологічний енциклопедичний словник.
Звикання
Звикання
Звикання 1) процес зниження гостроти реакції диких тварин на дію подразників (зазвичай антропогенних), що приводили їх до цього часу стан стресу. Один з етапів приручення диких тварин; 2) ослаблення або зникнення реакції організму на повторно діючі подразники. Звикання можливо і до вкрай шкідливим впливам, що веде до хвороб або до загибелі організму (наприклад, звикання людини до паління, алкоголю, наркотиків).