Skip to main content

Екофільной НОРМА

екофільной НОРМА
(від грец. Oikos - будинок, навколишнє середовище і ... філ, профільні) , природоохоронна норма, все норми в культурі людей (етносу) , спрямовані на збереження природного середовища. Екофільной норма означає, по суті, раціональне природокористування. Концепція екофільной норми найбільш чітко розроблена С. А. Арутюновим (1979).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.