Skip to main content

Двоїстість

Двоїстість
(duality) Можливість формулювання економічних задач в альтернативних наборах змінних. Наприклад, в лінійному програмуванні (linear programming) в якості завдання може бути поставлена ​​максимізація вартості випуску в умовах обмеженості ресурсів. Ту ж саму задачу можна сформулювати як знаходження тіньових цін, що дозволяють фірмам мінімізувати вартість споживаних ресурсів і одночасно досягати беззбиткового обсягу випуску з урахуванням обмежень, що накладаються існуючими технологіями виробництва. Очевидно, що обидва підходи до задачі ведуть до однакових результатів. Яка із завдань виявиться простіше з точки зору обчислень, залежить від конкретних обставин.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.