Skip to main content

Сухов

Сухов
вітер з високою температурою і низькою вологістю повітря, що спостерігається влітку в степах і напівпустелях. Шкідливий чи згубна для сільськогосподарських культур дію суховію пом'якшують полезахисні лісові смуги.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.