Skip to main content

Домінує ФІРМА

домінує ФІРМА
(dominant firm) Фірма, що займає міцні лідируючі позиції на ринках. Лідерство фірми може грунтуватися на значній економії на масштабах виробництва, на володінні мають велике значення патентами або на законодавчому обмеженні доступу на ринок. В результаті прийняття антимонопольних заходів або появи у слабших конкурентів технічних або технологічних нововведень фірма може втратити домінуючі позиції.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.