Skip to main content

ПІДРОЗДІЛ

ПІДРОЗДІЛ
офіційно виділена частина підприємства, установи та пов'язані з ним працівники, які виконують встановлений ним коло робіт, що відповідають за виконання покладених на них завдань. Підрозділи виділяються найчастіше за ознакою профілю доручених їм робіт. До підрозділів відносяться відділення, цеху, лабораторії, сектору.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.