Skip to main content

РОЗЧИНЕННЯ

РОЗЧИНЕННЯ
РОЗЧИНЕННЯ - зменшення пайової участі акціонерів в розподілі чистого доходу в результаті збільшення акціонерного капіталу.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.