Skip to main content

ДИСПЕРСІЯ, РОЗСІЯННЯ, розкид

ДИСПЕРСІЯ, РОЗСІЯННЯ, розкид
(dispersion) Ступінь відхилення значень будь-якої змінної від якогось конкретного значення. Дисперсія вимірюється різними способами. Розмах варіювання просто показує різницю між найбільшим і найменшим значеннями. Як правило, цей показник вважається незадовільним, так як, по-перше, він нічого не говорить про розподіл всіх інших значень в даному інтервалі, а по-друге, самі екстремальні значення можуть бути випадковими або зумовленими помилкою при вимірюванні. Найбільш поширеним показником дисперсії є стандартне, або середньоквадратичне відхилення, яке визначається як квадратний корінь із середнього значення квадратів відхилень змінної від її середнього значення. Таким чином, якщо змінна х приймає N різних значень, хi , де i = 1, 2, ..., N , а середнє значення змінної одно m, середньоквадратичне відхилення знаходиться за формулою: σ = √ Σ1N (xi-μ) 2 / N. У зв'язку з тим що різні змінні мають різні середні значення, для зіставлення розкиду значень часто використовується коефіцієнт варіації, який являє собою відношення середньоквадратичного відхилення до середнього значення, або ν = σ / μ. Подібний метод порівнянь практично непридатний в тих випадках, коли х може приймати негативні значення, в результаті чого середнє значення змінної може виявитися маленьким або негативним.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.