Skip to main content

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ
(analysis of variance) Статистичний метод, заснований на розкладанні загальної дисперсії (variance) будь-якої характеристики населення на складові частини, що корелюють з іншими характеристиками, і залишкову варіацію (residual variation). Зокрема, дисперсійний аналіз використовується для перевірки наявності значних майнових відмінностей між різними групами населення. Наприклад, якщо особистий дохід індивіда i дорівнює уi, дисперсійний аналіз дозволяє встановити, чи є суттєві регіональні відмінності в середньому доході. Загальна дисперсія населення по цій характеристиці аналізується як в зв'язку з відмінностями в самих регіонах, так і в зв'язку з відмінностями середніх значень доходу між регіонами. Чим більша частка загальної дисперсії припадає на відмінності між середніми значеннями доходу в окремих групах населення, тим вище ймовірність того, що ці групи дійсно різні; разом з тим, чим вище частка дисперсії, яка припадає на внутрішньо-групові відмінності, тим вище ймовірність того, що очевидні відмінності між середніми значеннями доходу у різних груп породжені помилкою вибірки.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.