Skip to main content

Дезінтермедіаціі

дезінтермедіаціі
1) відмова від посередництва банків на ринку позикових капіталів на користь безпосереднього, прямого випуску, розповсюдження, продажу цінних паперів їх емітентами; 2) вилучення клієнтами депозитів з бан- <ков для приміщення в інструменти грошового ринку в період зростання процентних ставок; 3) відтік частини кредитних ресурсів за межі національної банківської системи; 4) ситуація, коли фінансові інститути не мають можливості виконувати свої посередницькі функції.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.