Skip to main content

Дискримінаційних МОНОПОЛІЯ

дискримінаційних МОНОПОЛІЯ
(discriminating monopoly) Ситуація, коли єдина фірма-монополіст продає свою продукцію на декількох ринках за різними цінами. З метою максимізації прибутку монополіст встановлює ціни таким чином, щоб при даному обсязі продажів граничний (додатковий) дохід на кожному з ринків дорівнював граничним витратам. Якщо еластичність попиту на різних ринках неоднакова, орієнтована на максимізацію прибутку ціна повинна бути вище на ринках з менш еластичним попитом і нижче на ринках з більш еластичним попитом. Виникнення дискримінаційної монополії можливо лише в тих випадках, коли монополіст може точно встановити, до якого з ринків належить замовник і між якими з ринків перепродаж товару неможлива або вимагає занадто великих витрат.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.