Skip to main content

Дискреційні витрати

дискреційні витрати
(discretionary spending) Витрати урядових органів, які не передбачені законом. До них можуть ставитися як витрати на цілком певні товари та послуги, наприклад на проведення громадських робіт, так і субсидії і дотації приватним особам і організаціям. Дискреційні витрати слід відрізняти від програм законодавчо затверджених видатків (mandatory spending programmes), т. Е. Тих форм витрат, які передбачені законодавчо або спеціальними правилами, наприклад витрати на виплату пенсій або допомоги по інвалідності. Прихильники системи дискреційних витрат стверджують, що вона дає місцевим органам влади можливість оперативно враховувати зміни в громадській думці щодо того, які види державних витрат потрібні суспільству. У свою чергу противники системи говорять, що вона ставить доступність тих чи інших державних послуг в залежність від місця проживання людей.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.