Skip to main content

Дезавуюванням

дезавуюванням
(від франц. desavouer - відмовлятися, висловлювати несхвалення) заяву довірителя про його незгоду з дією довіреної особи або про те, що дана особа не уповноважена діяти від імені довірителя.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.