Skip to main content

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДІВ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДІВ
(від лат. differentia - різниця) різниця в рівні грошових доходів різних верств і груп населення. Зазвичай розподіл доходів характеризується різницею середніх річних доходів 10% -ної (децильній) групи найбільш низькодохідних громадян і 10% -ної групи найбільш високодохідних громадян. Використовується також ставлення умовно максимального і мінімального доходів або співвідношення між мінімальним і максимальним рівнями оплати праці.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.