Skip to main content

ПОГЛИБЛЕННЯ КАПІТАЛУ

ПОГЛИБЛЕННЯ КАПІТАЛУ
(capital deepening) Капіталовкладення, що дозволяють виробляти колишній обсяг продукції з меншими витратами. Зниження витрат досягається за рахунок економії праці, палива або сировини і матеріалів. Поглиблення капіталу протилежно розширенню капіталу (capital widening), при якому інвестиції спрямовані на збільшення обсягу випуску колишніми методами виробництва з використанням додаткових кількостей праці, палива та сировини і матеріалів.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.