Skip to main content

ДЕВАЛЬВАЦІЯ, ЗНЕЦІНЕННЯ

ДЕВАЛЬВАЦІЯ, ЗНЕЦІНЕННЯ
(devaluation) Падіння ціни валюти, вираженої в інших валютах. На одиницю зазнала девальвації валюти купується менше іноземної валюти. Якщо ціна фунта стерлінгів в доларовому вираженні опускається з 2 до 1, 60 дол., Це означає, що фунт стерлінгів знецінився на 20%. У свою чергу долар подорожчав по відношенню до фунта стерлінгів: ціна долара, виражена в фунтах стерлінгів, зросла на 25%, з 0, 50 до 0, 625 ф. ст. В принципі терміни "девальвація" (devaluation) і "знецінення" (depreciation) є синонімами: слово "девальвація" зазвичай вживається, коли мова йде про дискретних зміни курсу валюти в рамках проведення тієї чи іншої політики, а термін "знецінення" означає поступове зниження курсу валюти в ході функціонування валютних ринків. Девальвація знижує вартість експорту, виражену в іноземній валюті, в той час як вартість імпорту в національній валюті зростає. Таким чином, девальвація надає благотворний вплив на стан торговельного балансу. Однак зростання цін на імпортну продукцію підсилює інфляцію в країні, тому будь-яке поліпшення стану торговельного балансу за рахунок девальвації національної валюти є всього лише тимчасовим.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.