Skip to main content

Департамент Державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації

федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд і контроль за дотриманням санітарного законодавства в області гігієни і безпеки праці; організовує розробку і затверджує санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи в галузі охорони праці; організовує розроблення та затверджує нормативні правові акти з організації та проведення медичних оглядів працівників; розробляє і затверджує схему визначення тяжкості нещасних випадків на виробництві, забезпечує видачу медичних висновків про тяжкість виробничих травм; організовує вивчення професійної патології, її причин, методів діагностики, лікування і профілактики; здійснює нагляд за дотриманням діючих санітарних правил і гігієнічних нормативів, методичне керівництво в питаннях участі підвідомчих організацій в розслідуванні професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві.

EdwART. Словник термінів МНС 2010