Skip to main content

ФАКТОР ПОПИТУ

ФАКТОР ПОПИТУ
підвищення рівня сукупного попиту, що обумовлює економічне зростання в масштабі всього господарства країни.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.