Skip to main content

Ступінь порушення ЛАНДШАФТА

ступінь порушення ЛАНДШАФТА
(території) - ступінь зміни процесів функціонування та складу компонентів ландшафту в результаті зовнішнього (в т. Ч. Антропогенного) впливу. З позицій антропоцентризму можна умовно виділити п'ять С. н. л. (Зон): 1) відносного екологічного благополуччя (стан природних комплексів забезпечує традиційні форми господарської діяльності без шкоди для здоров'я населення); 2) екологічного ризику (спостерігається достовірне зміна властивостей природних комплексів, що приводить до негативних для природи і людини наслідків); 3) екологічної кризи (зміна властивостей природних комплексів становить загрозу для ведення господарської діяльності і здоров'я людини); 4) екологічного лиха (негативні зміни природних комплексів приводять до порушення традиційної технології господарської діяльності, до суттєвого підвищення захворюваності людини; для усунення шкоди потрібна серйозна система заходів); 5) екологічної катастрофи (негативні зміни природних комплексів приводять до неможливості ведення традиційної господарської діяльності і проживання людини).

Екологічний словник, 2001.

Ступінь порушеності ландшафту
(території) ступінь зміни процесів функціонування та складу компонентів ландшафту в результаті зовнішнього (в т.ч. антропогенного) впливу. З позицій антропоцентризму можна умовно виділити п'ять С. н. л. (Зон): 1) відносного екологічного благополуччя (стан природних комплексів забезпечує традиційні форми господарської діяльності без шкоди для здоров'я населення); 2) екологічного ризику (спостерігається достовірне зміна властивостей природних комплексів, що приводить до негативних для природи і людини наслідків); 3) екологічної кризи (зміна властивостей природних комплексів становить загрозу для ведення господарської діяльності і здоров'я людини); 4) екологічного лиха (негативні зміни природних комплексів приводять до порушення традиційної технології господарської діяльності, до суттєвого підвищення захворюваності людини; для усунення шкоди потрібна серйозна система заходів); 5) екологічної катастрофи (негативні зміни природних комплексів приводять до неможливості ведення традиційної господарської діяльності і проживання людини).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.