Skip to main content

ДЕФЛЯЦІЯ

ДЕФЛЯЦІЯ
(deflation) 1. Прогресуюче зниження рівня цін. В результаті дефляції реальні процентні ставки можуть виявитися вище номінальних, що в свою чергу унеможливлює зниження номінальних процентних ставок в період економічного спаду до рівня, достатнього для того, щоб реальні інвестиції стали рентабельними. Така ситуація отримала назву "пастки ліквідності" (liquidity trap). 2. Падіння рівня ділової активності в результаті скорочення ефективного попиту. Дефляція такого роду може стати результатом навмисних дій фінансових органів, спрямованих на зменшення інфляційного тиску на економіку, або розвиватися на грунті втрати впевненості в майбутньому, запобігти яку органи влади виявилися не в змозі.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

ДЕФЛЯЦІЯ
( англ. - deflation від лат. deflatio - видування, здування) вилучення з обігу частини грошової маси з метою запобігання її зростання і придушення темпів інфляції. Дефляція здійснюється в основному за рахунок підвищення податків, запобігання зростанню заробітної плати або її заморожування, зниження витрат державного бюджету, шляхом кредитної рестрикції (скорочення обсягів кредитів), за рахунок збільшення продажу державних цінних паперів.Можливе написання терміна - дезінфляція.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.