Skip to main content

Дебіторів, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

дебіторів, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
(debtors) Частина розкритих в балансі активів, представлена заборгованістю перед фірмою. Заборгованість, яка повинна бути погашена протягом наступного звітного періоду (короткострокова дебіторська заборгованість), показується в балансі окремо від заборгованості, що підлягає погашенню пізніше (довгострокової дебіторської заборгованості).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.