Skip to main content

ЦИКЛІЧНІ осциляцій

ЦИКЛІЧНІ осциляцій
популяції, регулярно повторювані коливання чисельності (флуктуації) популяцій щодо верхнього асимптотического, або граничного рівня зростання. В основному це річні коливання чисельності, обумовлені: а) різницею фізичних факторів середовища протягом року, т. Е. Які не належать до популяції факторами, і б) динамічні змінами популяції, т. Е. Внутрішніми по відношенню до популяції факторами.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.