Skip to main content

Непересічних КРИВІ

непересічних КРИВІ
(non-intersecting curves) Криві, які не мають спільних точок. Наприклад, в наборі кривих байдужості кожна крива відповідає різним рівням добробуту для окремих індивідів, до яких вони належать, тому вони не перетинаються.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.