Skip to main content

Крива ринкового ПОПИТУ

Крива ринкового ПОПИТУ
(market demand curve) Див. : Крива попиту (demand curve).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.