Skip to main content

Кумулятивного привілейована АКЦІЯ

кумулятивного привілейована АКЦІЯ
(cumulative preference share) Акція, власнику якої дивіденди, включаючи будь-які дивідендні заборгованості за минулі роки, повинні виплачуватися до того, як будуть виплачені якісь або дивіденди власникам звичайних акцій.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.