Skip to main content

КУЛЬТИВУВАННЯ утриманство

КУЛЬТИВУВАННЯ утриманство
(dependency culture) Ситуація, коли розвинена система соціального забезпечення призводить до того, що багато людей починають постійно залежати від державної допомоги і залишають ринок праці. Деякі економісти впевнені, що культивування утриманства можна уникнути шляхом введення вікових обмежень на отримання державних дотацій або надаватися допомога з умовою проходження навчання або виконання певної роботи (workfare).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.