Skip to main content

Перехресної еластичності попиту

перехресної еластичності попиту
(cross-elasticity of demand) Співвідношення між пропорційним зміною попиту на один товар і пропорційним зміною ціни іншого товару. Перехресна еластичність розраховується виходячи з передумови, що ціна товару сама по собі є постійною величиною. Таким чином, якщо - кількість товару х, а ру - ціна товару у, то перехресна еластичність попиту визначається як εху = (dqx / qx) / (dpy / ру) = (ру / QХ) (dqх / dрy) Якщо εху & GT; 0, товари х і у є субститутами; якщо εху & LT; 0, товари х і у взаємно доповнюють один одного.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.