Skip to main content

Творчого руйнування

творчого руйнування
(creative destruction) Ситуація, коли технічний прогрес в одній з галузей економіки веде до зниження вартості існуючого капіталу в інших страслях. Якщо в результаті появи нового товару будь-якої існуючий товар перестає користуватися попитом, капітал, застосовуваний в його виробництві, може повністю знецінитися; якщо при новому методі виробництва витрати, навіть з урахуванням необхідних капітальних витрат, виявляються нижчими, ніж змінні витрати виробництва на колишньому обладнанні, ціна продукту, найімовірніше, впаде настільки, що експлуатація колишнього обладнання стане економічно невигідною. В результаті власники застарілого обладнання позбавляються своїх доходів. Якби вони могли передбачити такий розвиток подій, вони, ймовірно, ніколи б не стали вкладати капітал в дану галузь. Взагалі, побоювання понести збитки в результаті "свідомого руйнування" змушує фірми списувати вартість основного капіталу швидше, ніж відбувається його природне зношування, і уникати капіталовкладень в устаткування з тривалими термінами окупності. Технічний прогрес створює аналогічні проблеми і для людського капіталу: нові продукти і технології можуть повністю знецінювати колишні навички і досвід і призводити до утворення технологічної безробіття (technological unemployment).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.