Skip to main content

Укриття населення в захисних спорудах

спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Укриття людей в захисних спорудах в поєднанні з іншими способами захисту (евакуація населення, використання індивідуальних засобів захисту) забезпечує ефективне зниження ступеня його поразки від всіх можливих вражаючих впливів какачрезвичайних ситуацій різного характеру, так і засобів ураження можливого противника. З метою захисту населення в надзвичайних ситуаціях використовуються захисні споруди цивільної оборони. Завчасне накопичення фонду сховищ і укриттів вирішується на основі будівельних норм і правил з урахуванням розвитку засобів ураження. Захисні споруди зводяться для персоналу потенційно небезпечних об'єктів, населення в зонах можливого небезпечного радіоактивного, хімічного і біологічного зараження (забруднення) навколо цих об'єктів, а також в зонах можливого катастрофічного затоплення (згодом добігання хвилі прориву до 4 годин). Накопичення сховищ і укриттів планується і здійснюється диференційовано залежно від ступеня можливої ​​небезпеки на даній території з урахуванням економічних можливостей, виходячи з принципу розумної достатності, який передбачає вибір оптимальних варіантів захисту, підвищення рівня універсальності захисних споруд.Найбільш ефективно використовуються притулку, обладнані системами вентиляції з трьома режимами: чиста вентиляція (режим i), фільтровентіляціі (режим II), регенерація внутрішнього повітря зі створенням підпору (режим III) (див. Вентиляція сховищ). Проблеми створення фонду захисних споруд цивільної оборони для населення вирішуються відповідно до "Порядку створення притулків та інших об'єктів цивільної оборони", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р Справжній порядок визначає категорії населення, що підлягають укриттю в притулках, - це працівники найбільших працюючих змін організацій, розташованих в зонах можливих сильних руйнувань і продовжують свою діяльність у воєнний час, а також працівники працюючих змін чергового та линів ного персоналу організацій, що забезпечують діяльність міст. Передбачається завчасне накопичення притулків для працівників атомних електростанцій та організацій, що забезпечують функціонування і життєдіяльність цих станцій, нетранспортабельних хворих, які перебувають в установах охорони здоров'я, де можливі сильні руйнування, а також обслуговуючого цих хворих медичного персоналу. По-новому вирішується захист населення міст, віднесених до особливої ​​групи з цивільної оборони. Тут має бути забезпечено притулками все працездатне населення за місцем проживання та місцем роботи. Для захисту працівників і населення територій, не віднесених до груп з цивільної оборони, з урахуванням евакуйованого в них населення створюється фонд протирадіаційних укриттів. Завдання по завчасному створення фонду захисних споруд на потенційно небезпечних об'єктах визначаються міністерствами, відомствами і органами виконавчої влади суб'єктів РФ на підставі пропозицій цих об'єктів.Відповідно до встановленого порядку визначені завдання всіх органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вони, кожен у своїх компетенціях: визначають потреби в захисних спорудах; здійснюють контроль за створенням захисних споруд і підтриманням їх у готовності; ведуть облік існуючих і створюваних захисних сооружженій.

EdwART. Словник термінів МНС 2010