Skip to main content

Покрив ТРАВ'ЯНИЙ

покрив ТРАВ'ЯНИЙ
сукупність трав'янистих рослин, що покривають будь-яку територію.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.