Skip to main content

"ВИТРАТИ-ВИПУСК"

"ВИТРАТИ-ВИПУСК"
економіко-математична балансова модель, що лежить в основі міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції, заснована на порівнянні вартості продукції, що випускається і сумарних витрат в грошовому вираженні на її випуск.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.