Skip to main content

Корпоративізму

корпоративізму
(corporatism) Система прийняття економічних рішень в ході переговорів між центральними корпоративними органами, що представляють різні економічні групи, як правило, підприємців і робітників. Даною системі протистоїть децентралізоване ведення переговорів між приватними особами або невеликими групами людей. Прихильники корпоративізму сподівалися, що така система буде краще сприяти підтримці оптимального співвідношення між інфляцією і рівнем безробіття, змушуючи всі сторони переговорів знаходити компромісні рішення щодо цін і доходів. Емпірична перевірка подібних тверджень надзвичайно ускладнена через труднощі вимірювання реальної ефективності явно централізованих процедур.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.