Skip to main content

Конвертованій

конвертованій
(convertibility) Право обміну грошей на іноземну валюту. Валюта називається конвертованою, якщо вона може бути обміняна на іноземну валюту без спеціального дозволу органів влади. Вільно конвертована валюта може обмінюватися на іншу валюту будь-якою людиною і в будь-яких цілях. Валюта може бути конвертованою для нерезидентів і неконвертованій для резидентів. Конвертованість в рамках поточного платіжного балансу означає право власників валюти конвертувати її в цілях проведення операцій, що відображаються в поточному платіжному балансі, наприклад для оплати торгової угоди або зарубіжної поїздки, але не з метою проведення операцій, що відображаються за рахунком руху капіталу, наприклад для надання зовнішніх позик або покупки активів за кордоном. Конвертованість в рамках поточного платіжного балансу передбачає наявність контролю за використанням коштів з боку органів влади; в умовах вільної конвертованості необхідність в подібному контролі відпадає.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

конвертованій
оборотність (від лат. conversio - перетворення) 1) вільний переклад однієї валюти в іншу, можливість обміну національної валюти на валюту інших країн і однієї іноземної валюти на іншу за діючим курсом; 2) оборотність акцій і облігацій, можливість обміну одного їх виду на інший на ринку цінних паперів; 3) розмін банківських квитків на золото, тобто можливість обміняти їх на золото відповідно до золотим стандартом.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.