Skip to main content

КОНВЕРГЕНЦІЯ

КОНВЕРГЕНЦІЯ
(convergence) Зближення економіки двох і більше країн за різними показниками. Наприклад, можна говорити про зближення за рівнем доходу на душу населення, темпами економічного зростання, темпів інфляції, методам економічної організації або в області соціальної політики.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

КОНВЕРГЕНЦІЯ
(від лат, convergens - сходиться) зближення різних економічних систем, стирання відмінностей між ними, обумовлене спільністю соціально-економічних проблем і наявністю єдиних об'єктивних закономірностей розвитку.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.