Skip to main content

ПОДРЯД

ПОДРЯД
договір, за яким одна сторона, підрядчик, зобов'язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони, замовника, певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. За договором підряду оплачується тільки готовий результат, зданий замовнику. Підрядник має право залучати до виконання замовлення інших осіб, які стають субпідрядниками, а підрядник перетворюється в генерального підрядника.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.