Skip to main content

БЕЗПЕРЕРВНІ НАРАХУВАННЯ СКЛАДНИХ ВІДСОТКІВ

БЕЗПЕРЕРВНІ НАРАХУВАННЯ СКЛАДНИХ ВІДСОТКІВ
(continuous compounding) Нарахування відсотка, або дисконтування, майбутніх надходжень на постійному базисі. При річній ставці 100 r, через N років сума позики виросте в (1 + r) N разів у порівнянні з початковою сумою. Якщо відсоток нараховується ν раз на рік, сума позики виросте в (1 + r) Nν і тим більше, чим більше ν . Якщо ν прямує до нескінченності, (1 + r) Nν прагне до межі erN, де е - експоненціальна константа. Аналогічно, якщо майбутні надходження за N років дисконтируются, т. Е. Приводяться до поточної вартості на основі постійної ставки r , їх поточна вартість при безперервному дисконтировании дорівнює їх вартості на кінець N -річного періоду, помноженої на e-rN .

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.