Skip to main content

ПОСТІЙНА еластичність ЗАМІЩЕННЯ

ПОСТІЙНА еластичність ЗАМІЩЕННЯ (constant elasticity of substitution, CES)
Характеристика виробничих функцій або функцій корисності, що означає, що співвідношення між пропорційними змінами відносних цін і пропорційними змінами відносних кількостей завжди однаково. Функція постійної еластичності заміщення може бути записана наступним чином: z = Kδxρ + (1-δ) уρ1 / ρ, де z - обсяг виробництва або корисність, х і у - вводяться ресурси, a k - константа. Ставлення пропорційних змін відносних кількостей до пропорційної зміни відносних цін є еластичністю заміщення, σ = 1 / (1-р) , якщо 1 & GT; ρ & GT; 0, то σ & GT; 1, отже, товари є хорошими субститутами; якщо ρ & LT; 0, то σ & LT; 1, і, отже, товари погано замінюють один одного. Функція Кобба-Дугласа є окремим випадком для ρ = 0; при цьому σ = 1. Див. Також: діаграма (графік) еластичності заміщення (the figure for elasticity of substitution). Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.