Skip to main content

КОНСОЛІ

КОНСОЛІ
(Consols) Британські безстрокові державні цінні папери. Їх назва є скороченням від "ануїтет консолідованого фонду" (Consolidated Fund Annuities); консолідованим фондом називають рахунок міністерства фінансів в Банку Англії, на який зараховуються податкові надходження. Консолі можуть скупатися за номінальною вартістю за рішенням уряду, однак власники цих цінних паперів позбавлені права вимагати їх погашення. Консолі приносять номінальний дохід в розмірі від 2, 5% до 3%, що нижче поточних процентних ставок, оскільки ці папери мають досить віддалений термін погашення. Ціна консолей, як і всіх інших "вічних" (безстрокових) облігацій, пропорційна 1 / r, де r - відповідна відсоткова ставка по довгострокових кредитах.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.