Skip to main content

КОНСЕРВАТИВНИЙ ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

КОНСЕРВАТИВНИЙ ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
(conservative central banker) Глава центрального банку, який надає набагато більше значення стабільності цін у порівнянні з рівнем ділової активності, ніж середньостатистичний житель країни. Вважається, що консервативний глава центрального банку користується репутацією прихильника антиінфляційної політики, тому призначення такого глави центрального банку відкриває перед країною більш сприятливі можливості для маневрування між підтримкою певних рівнів зайнятості і стабільних цін, ніж при голові центрального банку, пріоритети якого збігаються з пріоритетами середньостатистичного громадянина.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.