Skip to main content

УМОВИ природно-антропогенних

УМОВИ природно-антропогенних
інтеграція природних умов і людської діяльності. Раціональне природокористування, успішна охорона навколишнього середовища від забруднення і виснаження повинні бути засновані на оптимізації такої інтеграції.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.