Skip to main content

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДОМІШКИ В АТМОСФЕРІ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДОМІШКИ В АТМОСФЕРІ

кількість речовини, що містяться в одиниці маси або об'єму повітря, приведеного до нормальних умов (ГОСТ 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Концентрація домішки в атмосфері
кількість речовини, що містяться в одиниці маси або об'єму повітря, приведеного до нормальних умов (ГОСТ 17. 2. 1. 03-84).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.